Tilattavat opettajien oppaat

Oppaan nimen jälkeen
on suluissa mainittu,
minkä kouluasteen
opettajille
opas on
erityisesti suunnattu.
Silti useimmat oppaat
sopivat lähes kaikkien
luokka-asteiden
opettajien käyttöön.
Oppaita voi tilata täällä.

Kurkistusaukko sanomalehteen

(esikoulu)

Asiantunteva ja monipuolinen opas antaa vinkkejä sanomalehden käyttöön. Opas antaa sekä ajattelemisen aihetta että konkreettisia tehtävävinkkejä. 

Miina ja Manu reporttereina 

(1.-3. -luokat)

Miina ja Manu reporttereina -satukirja (2013) kertoo, kuinka sanomalehti syntyy.
Kirja on A4-kokoinen. Kirjaa voi tilata 2 kpl/koulu.

Mitä voi sanoa?

(lukio ja toinen aste)

Sanomalehtien Liiton julkaisema Mitä voi sanoa? -aineisto käsittelee sanomalehdissäja niiden verkkosivuilla julkaistuja juttuja, artikkeleita ja mielipiteitä, ja antaa työkaluja sananvapauden ja vihapuheen käsittelemiseksi nuorten kanssa. Aineisto on suunniteltu 15−19-vuotiaille nuorille.

Elämänmakua luokkaan – monipuolisia
sanomalehtitehtäviä perusopetukseen

(perusopetus)

Vuonna 2005 ilmestynyt 32-sivuinen opas on tarkoitettu perusopetuksen opettajille. Oppaaseen on koottu erilaisia ideoita siitä, miten oppilaat tutustutetaan sanomalehteen viestintävälineenä. Tehtävät käsittelevät mm. lehtien osastoja, mainoksia, kuvia ja uutisia. Jokaisen aiheen yhteydessä on eri tasoisia tehtäviä opettajajohtoisia ja ryhmä- tai paritehtäviä. Oppaan voi myös tulostaa täältä.

Tähtäimessä uutinen

(yläkoulu ja toinen aste)

Vuonna 2006 ilmestynyt opas tuo esiin uudenlaisen viestinnän: uutiset verkossa ja matkapuhelimessa. Opas antaa tietoa verkkolehtien historiasta, verkkotoimittajan työstä ja verkko- ja paperilehtien eroavaisuuksista. Toki oppaassa on tietoa myös perinteisestä sanomalehdestä ja sen historiasta, toimittajan perustaidoista ja uutisen tiestä lehteen. Tabloid-kokoinen opas sisältää runsaasti opetustehtäviä.

Totta kai?

(kaikki kouluasteet)

Kyky analysoida ja tulkita valokuvaa on medialukutaidon keskeisimpiä osia. Tämän oppaan avulla opettaja voi kertoa oppilailleen, millainen on tekstin ja kuvan suhde, kuinka uutiskuva syntyy ja miten kuvalla kerrotaan tarinaa. Opas kertoo myös, miten kuvia on historian aikana manipuloitu ja miten digitaalisuus on vaikuttanut lehtikuvaukseen. Lisäksi pohditaan kuvajournalismin ja valokuvataiteen suhdetta. Ilkka Uimonen kertoo työstään lehtikuvaajana.

Lehdessä luki, että…

(ammattiopetus)

Julkaisu on tarkoitettu kaikille ammattiopettajille ja ammattiopettajiksi opiskeleville. Sisällön ovat tuottaneet ammatillisen opetuksen opettajat. Julkaisuun on koottu esimerkkejä sanomalehden käytöstä nimenomaan ammattiaineiden opetuksessa ja monelta eri koulutusalalta. Ideat on esitelty tapausesimerkkeinä ja ne on ryhmitelty opiskelun etenemisen mukaisesti opintojen alkumetreiltä opinnäytteen tekemiseen ja valmistumiseen. Julkaisun voi myös tulostaa täältä.

Mitä mieltä? -opas
mielipidekirjoittamiseen

(lukio ja toinen aste)

Inka Mikkosen ja Päivi Lehikoisen kirjoittama Mitä mieltä? on mielipidekirjoittamisen opas, joka on tarkoitettu pääasiallisesti lukioiden ja toisen asteen opettajille. 23-sivuisessa oppaassa on paitsi tietoa mielipidekirjoittamisesta ja sen tyyleistä, myös runsaasti tehtäväehdotuksia opetuksen tueksi.

Vikkilän Sanomat –lautapeli

(1.–2. luokat)

Vikkilän Sanomat on lautapeli alakoululaisille. Lapset saavat
pelin edetessä esimakua toimittajan työn eri vaiheista:
ideoinnista, tiedonhankinnasta, kuvittamisesta, kirjoittamisesta ja
faktantarkistamisesta. Peli on suunnattu melko sujuvan lukutaidon
hallitseville pelaajille. Peliä on tarkoitettu 2-4 pelaajalle.

Pidä silmät auki. Jutuntekijän opas

(7.–9. luokka ja lukio)

Opas avaa toimitusprosessia ideioinnista tiedonhakuun ja
faktantarkistukseen. Materiaalin ydin ovat harjoitukset, joiden
avulla voi käydä läpi koko juttuprosessin ideoinnista tiedonhankintaan,
jutun rakentamiseen ja faktantarkistukseen.