Vinkkejä ja linkkejä

Näiltä sivuilta löydät Sanomalehtien Liiton
tuottamia sanomalehtiaiheisia oppituntivinkkejä sekä verkosta tulostettavia mediakasvatuksellisia oppimateriaaleja. Vinkkejä ja oppimateriaaleja löytyy niin esiopetukseen, ala- ja yläkouluun kuin toiselle asteelle. Sivuilta löydät myös alakouluikäisille suunnattuja, tulostettavia lukupasseja. Tutustu!

Tutustu oppituntivinkkeihin täällä.

Verkosta tulostettavat materiaalit


Toimitusvaltaus!
Ja yhdeksän muuta mediakasvatusprojektia

Materiaalista löytyy käytännön vinkkejä lehtien ja koulujen yhteisprojekteihin. Siihen on koottu kymmenen projektia, joita sanomalehdet ja koulut eri puolilta Suomea kokeilivat viime lukuvuonna uuden opetussuunnitelman hengessä. Voit tutustua oppaaseen tästä.

Onko tämä totta?

Opas antaa työkaluja lähdekritiikkiin ja median luotettavuuden punnintaan. Se on suunnattu yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Materiaalissa tarkastellaan muun muassa mielipiteen ja faktan eron kaventumista, feikkiuutisia, netin keskustelukulttuuria, mainonnan ja journalismin rajaa sekä totuutta kuvassa. Materiaali avaa sitä, miten journalismi eroaa kaikesta muusta sisällöstä. Oppaan voi tulostaa täältä.

Tiedätkö, että tiedät?

(3.–6.-luokkalaisten opettajan opas)

Vain tulostettavana tiedostona netistä saatava opas sisältää harjoituksia 3.–6.-luokkalaisten metakognition kehittämiseksi sanomalehden avulla. Opas antaa opettajalle rautaisen tietopaketin metakognitiosta eli ”tietämisestä tietämisestä” ja sen jälkeen sivukaupalla tehtävävinkkejä opetukseen. Oppaan voi tulostaa täältä.

Juttutuulella

(7.–9.-luokkalaisten opettajan opas)

Opetusmateriaalikokonaisuus sisältää 21 tehtävää, joiden avulla voidaan aktivoida nuoria keskustelemaan sanomalehden lukutottumuksista ja lukemisen herättämistä ajatuksista. Tehtävät on suunniteltu tukemaan erityisesti perusopetuksen viestintä ja mediataito -aihekokonaisuutta. Oppaan voi tulostaa täältä.

Uutisten lukutaito – miten lukea uutisia analyyttisesti?

(yläkoulu- ja  lukioikäisille)

Kattava opas uutisten ja uutiskuvien analysointiin. Sisältää runsaasti analysointi- ja harjoitustehtäviä. Suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille. Kirjoittajana Anne Leppäjärvi. Opas on tulostettavissa täältä.

Lehtikurssi

(yläkoulun ja toisen asteen opettajat)

Lehtikurssi on 37 selkeän sivun kokonaisuus, jonka voi kopioida vaikkapa piirtoheitinkalvoiksi. Jokainen sivu sisältää tiiviisti tietoa esimerkiksi lehtijutun rakenteesta, lehden taitosta, lehden kielestä ja kuvituksesta. Lehtikurssin saa myös ruotsinkielisenä. Kurssin voi tulostaa täältä.

Tullaan juttuun

Julkaisu koostuu valmiista alakoulun opettajille ja oppilaille suunnatuista moniste/kalvopohjista sekä taustamateriaalista, jossa selvennetään tärkeimpiä käsitteitä. Opas on tulostettavissa täältä.

Tehdään lehti

Opas opettajille ja kerho-ohjaajille

Julkaisu ohjaa tekemään koulu-, luokka- tai kerholehteä. Sen voi tulostaa täältä.

Tutkimusmatkoja
sähköisiin arkistoihin

(yläkoulut ja toinen aste)

Aineisto sanomalehtien sähköisten arkistojen opetuskäytöstä. Tehtävät käsittelevat neljää aihekokonaisuutta: Ilmastonmuutos, Suomi ja tulevaisuus, Yksilö voi vaikuttaa yhteiskunnassa sekä Historia ja historiallinen näkökulma. Aineiston voi tulostaa täältä.

Verkosta tulostettavat lukupassit


Puppe-passi

1.-2.-luokkaisille tarkoitettu tehtäväpassi, jonka voit tulostaa tästä.

Turre-passi

3.-4.-luokkalaisille tarkoitettu tehtäväpassi, jonka voit tulostaa tästä.

Rolle-passi

5.-6.-luokkalaisille tarkoitettu tehtäväpassi, jonka voit tulostaa tästä.