Oppaan nimen jälkeen on suluissa mainittu, minkä kouluasteen opettajille opas on erityisesti suunnattu. Silti useimmat oppaat sopivat lähes kaikkien luokka-asteiden opettajien käyttöön.

kurkistusaukko

Kurkistusaukko sanomalehteen (esikoulu)

Asiantunteva ja monipuolinen opas antaa vinkkejä sanomalehden käyttöön esikoulun äidinkielen, matematiikan, taito- ja taideaineiden, luonto- ja ympäristökasvatuksen sekä sosiaalisen ja eettisen kasvatuksen opetuksessa. Opas antaa sekä ajattelemisen aihetta että konkreettisia tehtävävinkkejä. Sanomalehtiopas perustuu Kangasalan päiväkoti Ruutanan ja 12 lappilaisen päiväkodin toteuttamiin sanomalehtiprojekteihin sekä Sanomalehtien Liiton julkaisua varten perustaman työryhmän työhön.

 miina ja manu

Miina ja Manu reporttereina (1.-3. -luokat)

Miina ja Manu reporttereina on Jari Koiviston kirjoittama ja kuvittama, 16-sivuinen satukirja, joka soveltuu 1.-3. -luokkalaisille. Se kertoo sanomalehden tekemisestä ja siinä riittää luettavaa ja katseltavaa pidemmäksikin aikaa. Kirja on A4-kokoinen. Kirjaa voi tilata 2 kpl/koulu.

 
 mitä voi sanoa

Mitä voi sanoa? (lukio ja toinen aste)

Sanomalehtien Liiton julkaisema Mitä voi sanoa? -aineisto käsittelee sanomalehdissäja niiden verkkosivuilla julkaistuja juttuja, artikkeleita ja mielipiteitä, ja antaa työkaluja sananvapauden ja vihapuheen käsittelemiseksi nuorten kanssa. Aineisto on suunniteltu 15−19-vuotiaille nuorille.

 

 
 elamanmakua

Elämänmakua luokkaan – monipuolisia sanomalehtitehtäviä perusopetukseen (perusopetus)

Vuonna 2005 ilmestynyt 32-sivuinen opas on tarkoitettu perusopetuksen opettajille. Oppaaseen on koottu erilaisia ideoita siitä, miten oppilaat tutustutetaan sanomalehteen viestintävälineenä. Tehtävät käsittelevät mm. lehtien osastoja, mainoksia, kuvia ja uutisia. Jokaisen aiheen yhteydessä on eri tasoisia tehtäviä opettajajohtoisia ja ryhmä- tai paritehtäviä. Oppaan voi myös tulostaa täältä.

 
 
 tahtaimessa

Tähtäimessä uutinen (yläkoulu ja toinen aste)

Vuonna 2006 ilmestynyt opas tuo esiin uudenlaisen viestinnän: uutiset verkossa ja matkapuhelimessa. Opas antaa tietoa verkkolehtien historiasta, verkkotoimittajan työstä ja verkko- ja paperilehtien eroavaisuuksista. Toki oppaassa on tietoa myös perinteisestä sanomalehdestä ja sen historiasta, toimittajan perustaidoista ja uutisen tiestä lehteen. Tabloid-kokoinen opas sisältää runsaasti opetustehtäviä.

 
 tottakai

Totta kai? (kaikki kouluasteet)

Kyky analysoida ja tulkita valokuvaa on medialukutaidon keskeisimpiä osia. Tämän oppaan avulla opettaja voi kertoa oppilailleen, millainen on tekstin ja kuvan suhde, kuinka uutiskuva syntyy ja miten kuvalla kerrotaan tarinaa. Opas kertoo myös, miten kuvia on historian aikana manipuloitu ja miten digitaalisuus on vaikuttanut lehtikuvaukseen. Lisäksi pohditaan kuvajournalismin ja valokuvataiteen suhdetta. Ilkka Uimonen kertoo työstään lehtikuvaajana.

 
 lehdessaluki

Lehdessä luki, että… (ammattiopetus)

Julkaisu on tarkoitettu kaikille ammattiopettajille ja ammattiopettajiksi opiskeleville. Sisällön ovat tuottaneet ammatillisen opetuksen opettajat. Julkaisuun on koottu esimerkkejä sanomalehden käytöstä nimenomaan ammattiaineiden opetuksessa ja monelta eri koulutusalalta. Ideat on esitelty tapausesimerkkeinä ja ne on ryhmitelty opiskelun etenemisen mukaisesti opintojen alkumetreiltä opinnäytteen tekemiseen ja valmistumiseen. Julkaisun voi myös tulostaa täältä.

 

Mitä mieltä? -opas mielipidekirjoittamiseen (lukio ja toinen aste)

Inka Mikkosen ja Päivi Lehikoisen kirjoittama Mitä mieltä? on mielipidekirjoittamisen opas, joka on tarkoitettu pääasiallisesti lukioiden ja toisen asteen opettajille. 23-sivuisessa oppaassa on paitsi tietoa mielipidekirjoittamisesta ja sen tyyleistä, myös runsaasti tehtäväehdotuksia opetuksen tueksi.

 

Verkosta tulostettavat materiaalit

Toimitusvaltaus!  Ja yhdeksän muuta mediakasvatusprojektia

Uusi materiaali antaa käytännön vinkkejä lehtien ja koulujen yhteisprojekteihin. Materiaaliin on koottu kymmenen projektia, joita sanomalehdet ja koulut eri puolilta Suomea kokeilivat viime lukuvuonna uuden opetussuunnitelman hengessä. Voit tutustua oppaaseen tästä.

Onko tämä totta?

Opas antaa työkaluja lähdekritiikkiin ja median luotettavuuden punnintaan. Se on suunnattu yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Materiaalissa tarkastellaan muun muassa mielipiteen ja faktan eron kaventumista, feikkiuutisia, netin keskustelukulttuuria, mainonnan ja journalismin rajaa sekä totuutta kuvassa. Materiaali avaa sitä, miten journalismi eroaa kaikesta muusta sisällöstä. Oppaan voi tulostaa täältä.

Tiedätkö, että tiedät? (3.–6.-luokkalaisten opettajan opas)

Vain tulostettavana tiedostona netistä saatava opas sisältää harjoituksia 3.–6.-luokkalaisten metakognition kehittämiseksi sanomalehden avulla. Opas antaa opettajalle rautaisen tietopaketin metakognitiosta eli ”tietämisestä tietämisestä” ja sen jälkeen sivukaupalla tehtävävinkkejä opetukseen. Oppaan voi tulostaa täältä.

 

Juttutuulella (7.–9.-luokkalaisten opettajan opas)

Opetusmateriaalikokonaisuus sisältää 21 tehtävää, joiden avulla voidaan aktivoida nuoria keskustelemaan sanomalehden lukutottumuksista ja lukemisen herättämistä ajatuksista. Tehtävät on suunniteltu tukemaan erityisesti perusopetuksen viestintä ja mediataito -aihekokonaisuutta. Oppaan voi tulostaa täältä.

 

Uutisten lukutaito – miten lukea uutisia analyyttisesti? (yläkoulu- ja  lukioikäisille)

Kattava opas uutisten ja uutiskuvien analysointiin. Sisältää runsaasti analysointi- ja harjoitustehtäviä. Suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille. Kirjoittajana Anne Leppäjärvi. Opas on tulostettavissa täältä.

 
 

Lehtikurssi (yläkoulun ja toisen asteen opettajat)

Lehtikurssi on 37 selkeän sivun kokonaisuus, jonka voi kopioida vaikkapa piirtoheitinkalvoiksi. Jokainen sivu sisältää tiiviisti tietoa esimerkiksi lehtijutun rakenteesta, lehden taitosta, lehden kielestä ja kuvituksesta. Lehtikurssin saa myös ruotsinkielisenä. Kurssin voi tulostaa täältä.

 

Tullaan juttuun

Julkaisu koostuu valmiista alakoulun opettajille ja oppilaille suunnatuista moniste/kalvopohjista sekä taustamateriaalista, jossa selvennetään tärkeimpiä käsitteitä. Opas on tulostettavissa täältä.

 

Tehdään lehti. Opas opettajille ja kerho-ohjaajille

Julkaisu ohjaa tekemään koulu-, luokka- tai kerholehteä. Sen voi tulostaa täältä.

 

Tutkimusmatkoja sähköisiin arkistoihin (yläkoulut ja toinen aste)

Aineisto sanomalehtien sähköisten arkistojen opetuskäytöstä. Tehtävät käsittelevat neljää aihekokonaisuutta: Ilmastonmuutos, Suomi ja tulevaisuus, Yksilö voi vaikuttaa yhteiskunnassa sekä Historia ja historiallinen näkökulma. Aineiston voi tulostaa täältä.